Tag: zorginstellingen

  • Oud en bijna voorbij

    De zorg voor ouderen en demente ouderen is weer volop in het nieuws. Heel veel verpleeghuizen voldoen niet. Tot zover oud nieuws. Toen de moeder van Vriendin jaren geleden werd opgenomen waren we in eerste instantie enthousiast over het huis. ‘Huiselijk’, zeiden wij. Precies iets voor haar, geen poeha, normaal. Hoe fout bleek die inschatting. De urinelucht die ons tegemoet kwam als we…