Tag: loodje

  • Het loodje leggen

    Waar komt de zegswijze het loodje leggen vandaan? Het loodje leggen betekent ‘doodgaan’, ‘opgeheven worden’, ‘failliet gaan’, enz. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) heeft loodje hier waarschijnlijk betrekking op loden plaatjes die in vroeger eeuwen als kwitantie dienden. Wanneer iemand bijvoorbeeld een plaats in de schouwburg had gereserveerd, kreeg hij zo’n plaatje als bewijs van betaling. Als hij dit loodje…