Tag: kolb

  • Gruwelen van grafieken, kwadranten en theoretische modellen

    Momenteel volg ik opleiding nummer zoveel. Nu om schrijfdocent te worden. Een leuke opleiding, ik heb het naar mijn zin ondanks dat ik merk dat docent-zijn toch wel een dingetje is. Op het werk dat ik deed maar ook op heel veel opleidingen wordt er gebruik gemaakt van theoretische modellen of andere didactische schema’s om iets, vermoed ik, helder weer te geven. Maar…