CategorieGedichten

  • Een dag

    om te vergeten om je morgen af te vragen waar heb ik het gelaten het elfde en het twaafde uur om van de rest maar niet te spreken
  • 5 mei

    Je kan de stilte nog horen als je stil bent op 5 mei. De koningin wordt onthaald als een vorstin ze zwaait naar het gepeupel. De zenuwtrek rond haar mond nog net onder controle voordat ook zij keihard gaat schreeuwen. @nj@